آبانامه

می شود چمدانت شد و مسافر شد...

آبانامه

می شود چمدانت شد و مسافر شد...

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

گاهی با خودم فکر می کنم اگر "سلام" نبود، چه می شد؟!

اگر این واژه ی چهارحرفیِ بی ادعا وجود نداشت، دوستی ها از کجا شروع می شد؟ غریبه ها چطور آشنا می شدند؟

اصلاً اگر سلام نبود، شاید تو هم مثل هزاران عابر دیگر با عجله از کنارم رد می شدی و من میان آدم ها و روزمرگی هایشان گمت می کردم..

راستی هیچ فکر کرده ای یک کلمه چقدر می تواند دوست داشتنی باشد؟!


سلام :)آبانا